نمایندگی ایران خودرو والی پور 2212 شیراز

تصویر نمایندگی ایران خودرو والی پور 2212 شیراز
نوع فروشنده: 
نمایندگی مجاز فروش
زمینه فعالیت: 
کد نمایندگی: 
2212
موقعیت: 
آدرس: 
استان فارس ، شهر شيراز، بلوار امير كبير ، 100متر بعد از پليس راه ، سمت چپ ساختمان شيشه اي
نام مدیر: 
فرزاد والی پور
تلفن های تماس: 
07138226667
07138320086
07138226669
مکان روی نقشه: