نمایندگی ایران خودرو باطانی کد 3070

تصویر نمایندگی ایران خودرو باطانی کد 3070
نوع فروشنده: 
نمایندگی مجاز فروش
زمینه فعالیت: 
کد نمایندگی: 
3070
موقعیت: 
آدرس: 
بلوار كمربندي نيشابور به مشهد ، جنب اداره راه و ترابري
نام مدیر: 
رضا باطانی
تلفن های تماس: 
05142623500
05142623501
مکان روی نقشه: