نمایندگی ایران خودرو کد 1365 قزوین پیشرو موتور

تصویر نمایندگی ایران خودرو کد 1365 قزوین پیشرو موتور
نوع فروشنده: 
نمایندگی مجاز فروش
زمینه فعالیت: 
نام مدیر: 
منصور گیلکی
شهر: 
آدرس: 
شهر صنعتی البرز ، بلوار میرداماد غربی ، روبروی تامین اجتماعی
تلفن های تماس: 
02832220990
02832229090
مکان روی نقشه: