آگهی فروش ماشین صفر خشک

مشخصات آگهی
مشخصات تماس
تصاویر آگهی