کدام کلاس پژو پارس بهتر است ؟

همانطور که میدانید پژو پارس دارای کلاس های متفاوتی است که ممکن است شما را در زمان خرید ، کمی گیج کند.

لازم به ذکر است که جدیدترین کلاس پژو پارس ، در حال حاضر کلاس 15 از مدل پارس Tu5 و کلاس 32 از مدل پارس سال می باشد.

همچنین پژو پارس دوگانه سوز و پژو پارس اتوماتیک در حال حاضر فقط در یک کلاس تولید می شوند.