بهترین زمان تعویض روغن ماشین صفر

روغن ماشین صفر

روغن ترمز از نیازمندی های یک رانندگی ایمن و فراورده ای است که خرید، نگهداری و استفاده صحیح از آن رعایت برخی نکات را می طلبد.
روغن ترمز یا مایع ترمز، سیالی است که وظیفه انتقال فشار هیدرولیکی از پمپ ترمز به سیلندر ترمز را بر عهده دارد که در نهایت موجب فشار لنت ترمز بر دیسک یا کاسه ترمز می شود. این مایع به دلیل خصلت عملکرد آن باید دارای حداقل تراکم پذیری باشد.
به طور میانگین راننده خودرویی که 15 هزار تا 20 هزار کیلومتر در سال طی می‌کند، حدود 75 هزار بار از پدال ترمز استفاده می‌کند.
روغن ترمز یکی از مهمترین مایعاتی است که امروزه تا حدودی مورد بی توجهی قرار دارد، در حالی که به طور غیر قابل انکاری از نیازمندی های یک رانندگی ایمن است؛ در نتیجه تکنیسین های حرفه ای و مکانیک های مجرب باید بازرسی و تعویض کلی روغن ترمز را به دارندگان خودرو سفارش کنند.
به واقع روغن را باید هم از نظر سطح و مقدار بازدید کرد و هم از نظر میزان کارکرد؛ و لزوماً سطح کافی نشان دهنده سلامت و بازدهی روغن نمی‌تواند باشد.
نکاتی ضروری برای خرید، نگهداری و استفاده صحیح از مایع ترمز وجود دارد.