سمند LX صفر

خودرو تحویل ششم مهر
مالتی پلکس تکسوز موتور پژویی
خودرو پلاک شده و تمامی مدارک دریافت شده

شهر: 
موبایل: 
09120874898
خودروی مرتبط: 
نوع فروش: 
پلاک شده (صفر کیلومتر بهمراه پلاک و سند)
نوع فروشنده: 
شخصی