دنا صفر پلاک شده

دنا - صفر خشک پلاک شده - آماده محضر - سفید - تریم مشکی - با گارانتی

شهر: 
قیمت: 
43.700.000 تومان
موبایل: 
09122573543
خودروی مرتبط: 
نوع فروش: 
پلاک شده (صفر کیلومتر بهمراه پلاک و سند)
نوع فروشنده: 
نمایشگاه