برای خرید خودرو از بورس کالا، داشتن کد بورسی کافی نیست و باید کد معاملاتی بازار فیزیکی بورس کالا دریافت کنید. به زبان ساده تر باید گفت برای خرید خودرو از بورس کالا باید علاوه بر احراز هویت سجام، دریافت کد بورسی ، نسبت به دریافت کد بورسی خرید از بازار فیزیکی بورس کالا نیز اقدام کنید.

یکی از ملزومات فعالیت در بازار فیزیکی بورس کالا از طریق کارگزاری و خرید خودرو از بورس، افتتاح حساب وکالتی مربوط به معاملات بورس کالا در یکی از بانک‌های تجارت، سپه، ملت، ملی، کشاورزی یا صادرات است.

پس از دریافت کد معاملاتی بازار فیزیکی بورس کالا و تعریف نمودن حساب وکالتی ، متقاضیان ملزم به واریز میزان مبلغ پایه و درصد وجه قیمت پایه اعلام شده برای هر خودرو در حساب وکالتی نزد بورس هستند، که از زمان ثبت و ارسال سفارش تا زمان اعلام نتایج این مبلغ در حساب مذکور مسدود خواهد شد.

پس از انجام این کار خریدار خودرو باید ثبت درخواست خرید خودر را در سامانه خرید آنلاین بورس کالا در کارگزاری بورسی خود ، یک روز قبل از عرضه خودرو ارسال نماید و نمایندگی جهت دریافت خودرو در سامانه بورس کالا را تعیین کند.

کلیه محدودیت های خرید خودرو از بورس کالا در بخشنامه های عرضه شده بصورت پیوست معرفی میگردد و رعایت تمامی نکات بخشنامه ها ضروری است.

همچنین اگر خرید خودرو از بورس کالا انجام نشود، مبلغ بلوکه شده در حساب در پایان روز عرضه خرید خودرو از حالت بلوکه خارج می ‌شود.